Xavier Amores participa en la jornada organitzada per ACCIÓ i l’ACA sobre gestió de l’aigua a la indústria

El passat 1 de febrer, el govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’estat de sequera extrema per 202 municipis de les conques internes de Catalunya. Aquesta mesura estableix reduir el consum d’aigua per usos industrials, agraris i turístics. Serà necessari que les industries ubicades en aquests municipis redueixin el seu consum d’aigua un 25%.

En aquest context el13 de març es va celebrar la jornada sobre gestió de l’aigua a la indústria organitzada per ACCIÓ i l’Agència Catalana de l’Aigua amb més de 800 persones inscrites.

Albert Castellanos, secretari d’empresa, i Oriol Alcoba, director general d’indústria, van explicar les línies d’ajut per afavorir les inversions empresarials en clau d’estalvi d’aigua i Samuel Reyes, director de l’ACA, va explicar el Pla Especial de la Sequera.

Xavier Amores, director del Catalan Water Partnership, va participar en la jornada explicant més de 20 casos d’èxit d’empreses i tecnologies vinculades a l’estalvi i la reutilització de l’aigua per part de les entitats associades al CWP i també els projectes de les convocatòries IRC i AEI.

Similar Posts