CASOS D’ÈXIT I PROPESTES AL TALLER PER A IMPULSAR PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ EN EL SECTOR DE L’AIGUA: CONVOCATÒRIA AEIS

El passat 10 de febrer, el CWP va realitzar una jornada telemàtica per tal d’explicar i donar a conèixer la convocatòria AEI del Ministeri d’Indústria, Competitivitat i Turisme (MINCOTUR). Les bases de l’edició de 2021 es publicaran en breu, per tant, l’objectiu de la jornada, que va comptar amb més de 30 representants d’empreses associades al CWP, va ser donar a conèixer la convocatòria i el seu procés de sol·licitud de cara als socis. Es varen presentar diversos casos d’èxit de projectes ja realitzats, o en període d’execució corresponents a les convocatòries de 2018 i 2020, com per exemple, l’HYDROLEAKS o el DIGITGRAS. Com a següents passos, es realitzarà un seguiment de les idees de projecte que presentin les empreses, per tal de buscar sinèrgies i crear consorcis amb l’objectiu de poder presentar les propostes de projecte del nexe aigua-digitalització a la convocatòria AEI.

Amb el suport de:

Similar Posts