Pla d’activitats CWP

A CWP tenim un pla d’activitats que engloba els serveis que fem pels nostres socis del clúster. Dins d’aquests serveis detallats en el pla d’activitats, distingim els projectes i les activitats.

Actualment, el pla d’activitats de CWP cap als seus socis s’organitza en aquestes àrees d’activitats:

INNOVACIÓ


Facilitar l’accés a instruments i finançament, així com l’impuls de nous projectes cooperatius de R+D+i per tal de millorar la competitivitat de les empreses i centres de coneixement del CWP a nivell català, estatal i europeu. Des del clúster coordinem projectes, promovem la transferibilitat dels resultats de la recerca i ajudem a connectar oferta tecnològica amb demanda empresarial.

BUSINESS DEVELOPMENT


Augmentar la presència internacional de les empreses del CWP, diversificar els mercats i negocis on estan presents actualment. Realitzem estudis de mercat en sectors d’ampli interès pels socis. Així mateix també es promouen projectes cooperatius entre les empreses del CWP i amb d’altres clústers per incrementar la seva competitivitat (Alimentació, Química, Turisme, Mineria, etc)

VISIBILITAT I POSICIONAMENT


Dotar de visibilitat el CWP i les seves empreses a nivell nacional i internacional amb l’objectiu de ser un referent en el sector de l’ús sostenible de l’aigua. Organitzem webinars, jornades i material de difusió que permet ajudar als socis a connectar amb oportunitats de negoci i de coneixement.

NETWORKING


Facilitar el coneixement i les relacions entre empreses i entitats del sector de l’aigua amb l’objectiu d’augmentar la cooperació. Participem en les principals xarxes de clústers i associacions de l’aigua a Espanya i Europa, i col·laborem activament amb d’altres clústers de l’aigua d’arreu del món.

FORMACIÓ CONEIXEMENT


Avantatges per accedir a la formació dels principals centres de coneixement de Catalunya, participació en grups de treball, informació de rellevància estratègica per l’empresa, entre d’altres..

Projectes CWP

Diverses activitats en alguns casos, esdevenen projectes que segmentem segons tipologia del l’objectiu a aconseguir

COSM_EAU

Facilitar la posada en marxa de projectes col·laboratius de R+D i innovació que permetin millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua a la indústria de la perfumeria i cosmètica a través de la implantació de tecnologies digitals innovadores.

Segueix llegint…

INICI

20220801

prova

FINAL

20230414

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20220801

prova

FINAL

20230414

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

AtmosphAIr

Generar coneixement i assentar les bases pel desenvolupament d’una futura plataforma digital que permeti tant el control com la predicció de la generació i emissió de contaminants atmosfèrics.

Segueix llegint…

INICI

20220801

prova

FINAL

20230414

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20220801

prova

FINAL

20230414

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

SatWater

Desenvolupar una eina que permeti, per mitjà de la interpretació de imatges per satèl·lit anticipar episodis de davallades de qualitat de les masses d’aigua superficials.

Segueix llegint…

INICI

20220801

prova

FINAL

20230414

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20220801

prova

FINAL

20230414

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

NEXADA

Impulsar projectes empresarials d'R+D i innovació que explotin les sinergies existents al nexe aigua-digital-alimentació, per oferir solucions d'alt valor afegit a usuaris finals del sector alimentari (principalment subsectors lacti, mar-indústria i begudes) que els donin suport al seu desenvolupament sostenible.

Segueix llegint…

INICI

20220801

prova

FINAL

20230414

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20220801

prova

FINAL

20230414

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

SMARTH2OTEL

Estudiar solucions innovadores i digitals per a la gestió eficient del cicle de l’aigua en establiments turístics per promoure l’economia circular a partir de la reutilització de l’aigua i recuperació o generació d’energia renovable

Segueix llegint…

INICI

20220801

prova

FINAL

20230414

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20220801

prova

FINAL

20230414

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

SmartLand

Dissenyar i validar un model que permeti la gestió sostenible i govenança dels usos de l’aigua en una conca fluvial amb escassedat hídrica.

Segueix llegint…

INICI

20220801

prova

FINAL

20230414

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20220801

prova

FINAL

20230414

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INAPDRON

Dissenyar i validar un model de dron aeri, subaquàtic i híbrid per obtenir dades de xarxes de distribució d’aigua i sanejament per millorar-ne el manteniment i la detecció de fuites i averies.

Segueix llegint…

INICI

20220801

prova

FINAL

20230414

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20220801

prova

FINAL

20230414

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

AquaTWINS

Dissenyar bessons digitals per a la gestió del cicle de l’aigua a petits municipis

Segueix llegint…

INICI

20220801

prova

FINAL

20230414

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20220801

prova

FINAL

20230414

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

HYDROUSA

Un nou projecte d’HORIZON2020, HYDROUSA es va posar en marxa l’1 de juliol per reinventar una economia resistent a l’aigua, mitigar el canvi climàtic i reformar el sistema agroalimentari. HYDROUSA té com a objectiu promoure solucions innovadores per les illes del mediterrani en termes del tractament de l’aigua/aigües residuals i com administrar-la, la qual tancarà…

Segueix llegint…

INICI

20180701

prova

FINAL

20230630

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20180701

prova

FINAL

20230630

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

BIODAPH2O

El projecte LIFE BIODAPH2O (LIFE21-ENV-ES-BIODAPH2O) està finançat dins del programa LIFE, que és l'únic instrument financer de la Comissió Europea dedicat íntegrament a la protecció del medi ambient i l'acció climàtica

Segueix llegint…

INICI

20220801

prova

FINAL

20260131

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20220801

prova

FINAL

20260131

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

Cluster català de l’aigua, format per empreses i centres de coneixement que des de 2008 operen en el sector de l’ús sostenible de l’aigua i que té la missió de millorar la competitivitat global dels seus associats.

Parc Científic i Tecnològic de la UdG C/Emili Grahit, 101 – Edifici H2O, 17003 GIRONA | comunicacio@cwp.cat | Avís Legal | Política de Privacitat | Cookies

Cluster català de l’aigua, format per empreses i centres de coneixement que des de 2008 operen en el sector de l’ús sostenible de l’aigua i que té la missió de millorar la competitivitat global dels seus associats.

Parc Científic i Tecnològic de la UdG C/Emili Grahit, 101 – Edifici H2O, 17003 GIRONA | comunicacio@cwp.cat | Avís Legal | Política de Privacitat | Cookies