Pla d’activitats CWP

A CWP tenim un pla d’activitats que engloba els serveis que fem pels nostres socis del clúster. Dins d’aquests serveis detallats en el pla d’activitats, distingim els projectes i les activitats.

Actualment, el pla d’activitats de CWP cap als seus socis s’organitza en aquestes àrees d’activitats:

INNOVACIÓ


Facilitar l’accés a instruments i finançament, així com l’impuls de nous projectes cooperatius de R+D+i per tal de millorar la competitivitat de les empreses i centres de coneixement del CWP a nivell català, estatal i europeu. Des del clúster coordinem projectes, promovem la transferibilitat dels resultats de la recerca i ajudem a connectar oferta tecnològica amb demanda empresarial.

BUSINESS DEVELOPMENT


Augmentar la presència internacional de les empreses del CWP, diversificar els mercats i negocis on estan presents actualment. Realitzem estudis de mercat en sectors d’ampli interès pels socis. Així mateix també es promouen projectes cooperatius entre les empreses del CWP i amb d’altres clústers per incrementar la seva competitivitat (Alimentació, Química, Turisme, Mineria, etc)

VISIBILITAT I POSICIONAMENT


Dotar de visibilitat el CWP i les seves empreses a nivell nacional i internacional amb l’objectiu de ser un referent en el sector de l’ús sostenible de l’aigua. Organitzem webinars, jornades i material de difusió que permet ajudar als socis a connectar amb oportunitats de negoci i de coneixement.

NETWORKING


Facilitar el coneixement i les relacions entre empreses i entitats del sector de l’aigua amb l’objectiu d’augmentar la cooperació. Participem en les principals xarxes de clústers i associacions de l’aigua a Espanya i Europa, i col·laborem activament amb d’altres clústers de l’aigua d’arreu del món.

FORMACIÓ CONEIXEMENT


Avantatges per accedir a la formació dels principals centres de coneixement de Catalunya, participació en grups de treball, informació de rellevància estratègica per l’empresa, entre d’altres..

Projectes CWP

Diverses activitats en alguns casos, esdevenen projectes que segmentem segons tipologia del l’objectiu a aconseguir

VECOLI

El carni és un sector que requereix d’un elevat consum d’aigua per neteja de vehicles, instal·lacions i maquinària. La reutilització d’aigua per neteja sense contacte directe amb l’aliment és una bona manera de reduir-ne els consums globals. No obstant, garantir la qualitat d’aigua requerida en tot moment es difícil degut a l’elevat cost econòmic del…

Segueix llegint…

INICI

20230101

prova

FINAL

20240831

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20230101

prova

FINAL

20240831

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

SurVue

La formació d’escumes als decantadors i reactors biològics de les EDAR pot suposar un decrement de l’eficiència de depuració de l’aigua i un increment dels costos econòmics que són necessaris per fer front a aquest procés. Per fer front a aquesta problemàtica, el projecte SurVue proposa diverses accions al respecte, la primera d’elles és la…

Segueix llegint…

INICI

20230501

prova

FINAL

20240430

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20230501

prova

FINAL

20240430

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

SatWater 2.0

Dins l’actual context de sequera i canvi climàtic, les masses d’aigua dolça superficials són cada vegada més, recursos estratègics a llarg termini per a garantir la disponibilitat d’aigua. Tot i així, els efectes de la sequera i de al reducció de precipitacions provoquen la reducció de volums d’aquests cossos d’aigua i el conseqüent empitjorament de…

Segueix llegint…

INICI

20230501

prova

FINAL

20240430

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20230501

prova

FINAL

20240430

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

SAGIC

L’objectiu final del projecte SAGIC és dissenyar una eina de gestió dels incompliments o desviacions d’un o més requisits en un procés (coneguts com a no conformitats) de les empreses industrials. Aquesta eina funcionarà en base a xarxes neuronals i interpretarà informació codificada en llenguatge natural i permetrà l’anàlisi d’una gran quantitat de dades i…

Segueix llegint…

INICI

20230501

prova

FINAL

20240430

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20230501

prova

FINAL

20240430

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

ReWat

El projecte ReWaT sorgeix de la necessitat d’estalvi d’aigua i optimització de l’ús d’aquest recurs entre usuaris d’entorns urbans. A tal efecte, es considera l’aigua regenerada com a font d’aigua alternativa apte per a cobrir determinats usos dins els requeriments normatius i dins l’entorn urbà, que disminuirà la pressió sobre l’aigua de xarxa, alliberant part…

Segueix llegint…

INICI

20230501

prova

FINAL

20240430

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20230501

prova

FINAL

20240430

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

FLUENT

Mantenir en bon estat les canonades i planificar tasques de manteniment de manera eficient és un repte per a les operadores de xarxes de distribució urbanes degut a la inaccessibilitat d’aquestes infraestructures. La finalitat del projecte FLUENT és dissenyar i validar una eina de càlcul de probabilitats d’avaria que funcionarà amb software obert i podrà…

Segueix llegint…

INICI

20230101

prova

FINAL

20240831

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20230101

prova

FINAL

20240831

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

AtmosphAIr 2.0

El projecte de segona fase AtmosphAIr 2.0 segueix en la línia de la seva primera fase, estudiant els processos de formació de gasos d’efecte hivernacle (GEI) i gasos odorífers en EDARs. L’objectiu final d’aquesta segona fase de projecte és millorar les metodologies de predicció ja desenvolupades, dur a terme un estudi dels impactes i el…

Segueix llegint…

INICI

20230501

prova

FINAL

20240430

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20230501

prova

FINAL

20240430

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

VISCERA CUTTING: Sistema innovador per al procés multi tall de vísceres en escorxador i reducció del consum hídric

El sector carni és el quart sector industrial amb més pes dins del territori. L’optimització dels processos involucrats en el sacrifici i el processat dels productes obtinguts és vital per augmentar la competitivitat del sector. Un dels punts clau és poder combinar la productivitat amb l’estalvi de recursos tant energètics com hídrics, millorant les condicions…

Segueix llegint…

INICI

20230501

prova

FINAL

20240430

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20230501

prova

FINAL

20240430

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

Sistemes d’intel·ligència artificial per la detecció i gestió anticipada d’episodis de contaminació en EDARs (DiGec) (Soft-Sensors)

Projecte d’innovació  finançat per la convocatòria d’Iniciatives de Reforç a la Competitivitat (IRC) d’ACCIÓ, que té la finalitat de validar l’aplicabilitat dels anomenats “Soft sensors” per a la predicció de cabals i/o càrregues contaminants anòmales i la gestió optimitzada de les mateixes en estacions depuradores d’aigües residuals urbanes. El seu objectiu és avaluar l’aplicabilitat de…

Segueix llegint…

INICI

20230401

prova

FINAL

20231231

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20230401

prova

FINAL

20231231

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

IKAT

El projecte IKAT és un projecte europeu de la línia Euroclusters que té  per objectiu contribuir a la consecució de l’estratègia turística actualitzada proposada per la CE, seguint les conclusions a les quals van arribar el Parlament i el Consell abans de la pandèmia per al turisme europeu i l’ ecosistema industrial del sectors marítim…

Segueix llegint…

INICI

20220901

prova

FINAL

20241231

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

INICI

20220901

prova

FINAL

20241231

prova

COORDINADOR

LOGO PROJECTE

Cluster català de l’aigua, format per empreses i centres de coneixement que des de 2008 operen en el sector de l’ús sostenible de l’aigua i que té la missió de millorar la competitivitat global dels seus associats.

Parc Científic i Tecnològic de la UdG C/Emili Grahit, 101 – Edifici H2O, 17003 GIRONA | comunicacio@cwp.cat | Avís Legal | Política de Privacitat | Cookies

Cluster català de l’aigua, format per empreses i centres de coneixement que des de 2008 operen en el sector de l’ús sostenible de l’aigua i que té la missió de millorar la competitivitat global dels seus associats.

Parc Científic i Tecnològic de la UdG C/Emili Grahit, 101 – Edifici H2O, 17003 GIRONA | comunicacio@cwp.cat | Avís Legal | Política de Privacitat | Cookies