1. INFORMACIÓ A L’USUARI

 Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP  amb CIF G64862717, número 37542 al registre d’associacions i seu Parc Científic i Tecnològic de la UdG (Edifici H2O) C/Emili Grahit, 101 (17003 Girona) és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i us informa de que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

¿Per què  tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’USUARI. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb què aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
  • Remetre el butlletí informatiu en línia, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.
  • Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
  •  Investigació i desenvolupament intern dels productes i serveis que oferim.
  • Gestionar les dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Currículum Vitae (CV) que ens faciliti amb la finalitat de procés de selecció i reclutament.
  • També és possible que utilitzem informació personal per complir els requisits d’auditoria interna i externa i de qualsevol altra manera que considerem necessària o adequada: (a) en virtut de la llei aplicable (b) per respondre a sol·licituds de tribunals, organismes de seguretat, organismes regulatoris i altres autoritats públiques i governamentals (c) per al compliment del que estipulen el nostre avís legal i (d) per protegir els nostres drets, privadesa, seguretat o propietat, o els d’altres persones.
  • Gestionar les nostres activitats, la seua administració i la relació amb els nostres associats.¿Per quin  motiu podem tractar les teves dades personals?

 Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del RGPD de la manera següent:

• Amb el consentiment de l’USUARI: tramesa de comunicacions comercials, del butlletí informatiu i candidat a lloc de treball.

• Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

• Per obligació legal a l’auditoria, control tant extern com intern i la gestió dels associats.

¿Durant quant de temps  guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o hi hagi prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total de els mateixos.

  ¿A qui facilitarem les teves dades personals?

Les vostres dades de contacte poden ser comunicades a aquells associats que considerem que poden atendre millor la vostra petició o consulta. No està prevista cap altra comunicació de dades personals a tercers excepte obligació legal o si calgués per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l’USUARI són:

• Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

• Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició al tractament.

• Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Datos  de contacto para ejercer sus derechos:

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP  con CIF  G64862717, número 37542 en el registre d’associacions i seu  Parc Científic i Tecnològic de la UdG (Edifici H2O) C/Emili Grahit, 101 (17003 Girona) con correo electrónico comunicacio@cwp.cat


 2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

L’USUARI, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades als camps, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició. El RESPONSABLE indicarà quines dades són necessàries per prestar un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin aquestes dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

 3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a allò necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.


Per a més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te a ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA, CATALAN WATER PARTNERSHIP  AMB CIF  G64862717, número 37542 en el registre d’associacions i seu  Parc Científic i Tecnològic de la UdG (Edifici H2O) C/Emili Grahit, 101 (17003 Girona) con correo electrónico comunicacio@cwp.cat.Cluster català de l’aigua, format per empreses i centres de coneixement que des de 2008 operen en el sector de l’ús sostenible de l’aigua i que té la missió de millorar la competitivitat global dels seus associats.

Parc Científic i Tecnològic de la UdG C/Emili Grahit, 101 – Edifici H2O, 17003 GIRONA | comunicacio@cwp.cat | Avís Legal | Política de Privacitat | Cookies

Cluster català de l’aigua, format per empreses i centres de coneixement que des de 2008 operen en el sector de l’ús sostenible de l’aigua i que té la missió de millorar la competitivitat global dels seus associats.

Parc Científic i Tecnològic de la UdG C/Emili Grahit, 101 – Edifici H2O, 17003 GIRONA | comunicacio@cwp.cat | Avís Legal | Política de Privacitat | Cookies