VISITA A EMPRESES COSMÈTIQUES I DE PERFUMERIA A VALÈNCIA I BARCELONA DEL PROJECTE COSM_EAU

El projecte COSM_EAU està cofinançat per la Unió Europea i el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, en el marc de la convocatòria Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) de 2022 (2a convocatòria).Es tracta d’un estudi de viabilitat on col·laboren els clústers Feeling Innovation by Stanpa, GAIA i el CWP per a promoure projectes innovadors per donar resposta als reptes a la gestió eficient de l’aigua del sector cosmètic mitjançant tecnologies digitals. Durant el mes de novembre i desembre es van dur a terme dues jornades on els socis del CWP: Telwesa, e-Watts, MF Tecnima, EMECO, Derypol i Sensotec, van presentar els seus casos d’èxit de solucions de l’aigua i digitalització aplicades al sector cosmètic. També, en el marc del projecte COSM_EAU, els dies 24, 25 i 26 de gener es van visitar un total de 8 empreses del sector cosmètic i de perfumeria de Catalunya i València. L’objectiu d’aquestes visites ha estat la realització de diagnòstics individualitzats per tal d’identificar els principals processos del cicle de l’aigua implicats, el seu grau de digitalització i problemàtiques i reptes relacionats. Els següents passos del projecte permetran l’organització de grups de treball amb empreses especialitzades del sector de l’aigua i digitalització conjuntament amb les empreses cosmètiques i de perfumeria. També implicaran identificar projectes de cooperació entre els sectors, l’organització d’una jornada i l’elaboració d’una guia amb casos d’èxit.

Similar Posts