Presentació de resultats del projecte SMARTH2OTEL 2.0

El passat 16 d’abril es va dur a terme la jornada final de presentació de resultats del projecte SMARTH2OTEL 2.0.

Durant la jornada, es varen presentar els antecedents i la col·laboració amb el sector turístic des del 2013, ja que l’objectiu general del projecte ha estat estudiar i desenvolupar solucions digitals i innovadores per a la gestió eficient i sostenible del cicle de l’aigua en establiments turístics. Garantir la qualitat de l’aigua, especialment en aspectes relacionats amb la salut humana, com el control de la legionel·la. Minimitzar l’impacte ambiental del tractament de l‘aigua residual, promovent la reutilització mitjançant solucions avançades i innovadores. Generar energia a partir del procés de depuració i altres fonts renovables, i integrar solucions digitals per a la gestió sostenible de l’aigua d’establiments turístics avançats amb un sistema de presa de decisions.

En aquesta segona fase s’han consolidat les dades experimentals amb dades reals de les solucions estudiades a la fase 1 i s’ha permès integrar, mitjançant sensors i altres dispositius de control, els principals sistemes d’aigua i energia d’un establiment turístic pilot a una plataforma Cloud, avançant amb la obtenció d’un sistema d’ajuda a la decisió (SAD). Hem pogut obtenir col·laboració directa amb establiments turístics com ara el Càmping Les Medes i l’Hotel Samba.

La jornada online, organitzada pel clúster GAIA, va contar amb la participació com a ponents de tots els socis del projecte: ULBIOS, AERIS,  LEITAT, LENTE ingenierios, NEXMACHINA, GAIA i el CWP.

Similar Posts