El projecte VECOLI treballa en l’entrenament de sensors virtuals per reutilitzar aigua al sector carni

VECOLI és un projecte col·laboratiu que té per objectiu dotar a les empreses càrniques d’eines per a poder garantir, en tot moment, l’assoliment dels criteris de qualitat d’aigua que permeten la reutilització. Actualment hi ha tecnologia disponible per a regenerar efluents i assolir nivells de qualitat adequats, tot i així, garantir-los en continu, especialment pels paràmetres microbiològics, és costós i lent en l’obtenció de resultats. Això esdevé una barrera a nivell normatiu per reutilitzar aigua en la indústria càrnia, malgrat el potencial d’estalvi d’aquest sector.

La proposta del projecte és la utilització de sensors virtuals d’ Escherichia coli per a monitoritzar la qualitat microbiològica en continu. A data d’avui el pilot desenvolupat per l’empresa ADASA Sistemas ja s’ha instal·lat a l’escorxador Avinyó i s’està treballant en l’entrenament del sistema d’intel·ligència artificial per a la interpretació de dades. Una vegada calibrat i entrenat, permetrà extrapolar en continu la concentració d’ E. coli als efluents regenerats en la pròpia EDAR de la planta a partir de la interpretació de dades fisicoquímiques primàries, validades amb mesures puntuals i continues de l’equip aquaBio de la concentració d’ E. coli.

VECOLI és un projecte finançat per ACCIÓ a través del programa d’Ajudes de Reforç  a la Competitivitat de 2023, està liderat pel CWP i participat per l’empresa tecnològica ADASA Sistemas, l’escorxador Avinyó i el clúster de la carn i la proteïna alternativa INNOVACC.

Similar Posts