EL PROJECTE SALWATERTWIN PROPOSA UNA SOLUCIÓ INNOVADORA PER AL TRACTAMENT LOCAL D’AIGÜES SUBTERRÀNIES SALINES

SALWATERTWIN (AEI-010500-2022-60), iniciativa de recerca industrial, pretén dissenyar i validar a escala laboratori una planta petita semiautònoma que operi a baix consum mitjançant energia solar i de manera descentralitzada per a tractar la problemàtica de salinitat en aigües subterrànies. El disseny de la planta incorporarà un bessó digital que permeti una gestió intel·ligent i el més eficient possible i que pugui considerar tots els paràmetres que es poden donar en un entorn real.

La intrusió salina als aqüífers és un fenomen cada cop més freqüent, sovint causat per la sobreexplotació de les aigües subterrànies, i que compromet la disponibilitat d’aquest recurs amb els marges de qualitat mínims per aplicació en reg agrícola. En l’actualitat, les oportunitats d’implementació de sistemes de dessalinització a escala mitjana o petita no han sigut degudament explorades i les tecnologies s’han aplicat generalment en plantes de gran envergadura i per a la generació d’aigua per a usos urbans o domèstics. En aquest context, l’adopció de tecnologies de dessalinització a les aigües subterrànies amb usos finals agrícoles és una oportunitat emergent. Així doncs, aquest estudi de recerca industrial pretén estudiar l’aplicabilitat d’aquestes tecnologies en plantes petites o mitjanes i per a generar aigua de bona qualitat per al reg a partir d’aigua subterrània amb elevada salinitat. L’aplicació de plaques fotovoltaiques permetrà reduir els costos d’operació de la planta relacionats amb els consums energètics. A més, l’altre element altament innovador del projecte SALTWATERTWIN és el desenvolupament d’un digital twin (bessó digital) aplicat a la planta de tractament per a l’optimització del disseny abans de la construcció del pilot, i més endavant, de les operacions, garantint una gestió eficient de la planta i una reducció dels costos associats.

El projecte s’articularà en un total de dos fases: la primera, actualment en curs, que finalitzarà a desembre de 2022 i, al llarg del 2023, s’iniciarà una fase de desenvolupament amb la construcció d’un pilot que permetrà testejar la solució i demostrar-ne la viabilitat tècnica i econòmica. L’objectiu final, al final de les dos fases, és obtenir una planta de dimensió petita i containeritzada que pugui ser transportada i operada en explotacions agrícoles de mida petita o mitjana, amb un bessó digital incorporat.

El projecte SALTWATERTWIN ha estat finançat pel MINCOTUR en la primera convocatòria d’AEI de 2022, està coordinat pel CWP i està participat per Keiken EngineeringEurecatProtecmed i SPIN.

Similar Posts