El CWP participa en la jornada de Bones pràctiques en comunicació de clústers presentant el Catàleg de solucions per a la sequera i el 15è aniversari de l’entitat

El passat 15 de juny des d’ACCIÓ es va organitzar la jornada de Bones pràctiques en comunicació de clústers, l’objectiu de la qual va ser posar en comú aquelles iniciatives o àrees d’expertesa de les diferents entitats.

Dins del programa es va organitzar un bloc de ponències on diferents clústers van compartir les seves experiències. El Clúster de la Bioenergia de Catalunya va explicar l’organització de la II Nit de la Bioenergia, INNOVI va descriure les activitats que es porten a terme en la Wine Innovation Week, el FEMAC va exposar la seva experiència en fires i internacionalització i el futur llançament d’un podcast, Foodservice va parlar dels grups de treball i les corresponents oportunitats que se’n deriven així com també la preparació d’un programa de podcast, Beauty Cluster va explicar tots els grans esdeveniments que duen a terme al llarg de l’any així com la creació d’un entorn digital B2B per les empreses del clúster: Next in Beauty i des del CWP es va explicar l’organització del 15è aniversari destacant aquells elements d’interès així com el Catàleg de serveis i solucions per a la sequera dels socis del CWP, i el seu corresponent pla de comunicació.

A més de les diferents ponències que es van dur a terme, la sessió va estar marcada per l’interès dels assistents en el contingut d’aquestes: es van fer diferents preguntes i intercanvi de coneixements que van generar dinamisme i convertir la jornada en una sessió realment profitosa per tots els project manager de comunicació dels diferents clusters.

Similar Posts