COMISSIÓ D’INTERNACIONALITZACIÓ DEL CWP

El darrer 23 de març es va dur a terme una reunió de la Comissió d’internacionalització del CWP amb la participació d’una vintena d’entitats associades al clúster. A la sessió es van donar a conèixer les properes activitats virtuals d’internacionalització, com per exemple una activitat de matchmaking virtual amb IWN d’Austràlia, un cicle de webinars enfocats a Llatinoamèrica i oportunitats a Sudàfrica i Mèxic en el marc del projecte europeu Welliance. Posteriorment, es van presentar els resultats preliminars d’un estudi de mercat en l’àmbit del projecte europeu Green Small Smart Cities, amb oportunitats d’internacionalització a Llatinoamèrica, Àsia i Àfrica. Finalment, es van contemplar les diferents fires internacionals del sector de l’aigua en les quals es participarà des del clúster de forma conjunta.

Amb el suport de:

Similar Posts