S’HA INICIAT EL PROJECTE LIFE BIODAPH2O QUE PRODUIRÀ AIGUA REGENERADA A CATALUNYA I GRÈCIA A PARTIR D’UN TRACTAMENT ECOEFICIENT MITJANÇANT DAPHNIES

  • El projecte LIFE BIODAPH2O està subvencionat dins del programa LIFE, que és l’únic instrument financer de la Comissió Europea dedicat íntegrament a la protecció del medi ambient i l’acció pel clima.
  • Té una duració de 3 anys, finalitzant al Gener del 2026 i compta amb un pressupost de 2,1 M€
  • Es realitzaran dues proves pilots amb diferents configuracions del sistema de tractament BIODAPH a la EDAR de Quart (Girona, Catalunya) i a la EDAR de Antissa (illa de Lesbos, Grècia).

El passat 10 i 11 d’octubre el CWP es va reunir juntament amb tots els participants catalans i grecs del projecte europeu LIFE BIODAPH2O per dur a terme el ‘kick-off meeting’ a l’edifici Jaume Casademont en les instal·lacions del Parc Científic I Tecnològic de la Universitat de Girona.

Figura 1: Participants del projecte LIFE BIODAPH2O a les instal·lacions del Parc Científic i Tecnològic de la UdG

LIFE BIODAPH2O és un projecte demostratiu que té com objectiu principal l’ampliació i la implementació d’un tractament terciari d’aigües residuals eco-eficient basat en la naturalesa. A més, el present projecte pretén demostrar l’efectivitat d’aquest tractament per produir aigua regenerada al mateix temps que es redueix la dependència de les font d’energia convencionals, en concordança amb els criteris de l’economia circular i verda.

La tecnologia (BIODAPH) s’aplicarà en les plantes depuradores d’aigües residuals – EDARs per evitar abocaments de contaminants i patògens als ecosistemes d’aigua dolça i promoure la reutilització de l’aigua regenerada en l’agricultura. La tecnologia BIODAPH està basada en la capacitat dels organismes biològics puces d’aigua (Daphnia), microalgues i biofilms per eliminar contaminants.

La tecnologia BIODAPH té avantatges innovadors en comparació amb els tractaments terciaris convencionals in situ. La superfície de sòl requerida per la seva implementació és reduïda, no es produeixen fangs i tampoc hi ha la necessitat d’utilització de productes químics. Es tracta d’un sistema amb baixos costs de compra, manteniment i energètics (el baix consum energètic requerit pot ser nul o, en el cas que calgui, pot ser proporcionat per un petit panell solar). Finalment amb la innovadora tecnologia es permetrà obtenir unes aigües regenerades d’alta qualitat microbiològica i química i biodiversitat ecològica.

Concretament, la implementació d’aquest sistema a la EDAR de Quart (Girona, Catalunya) permetrà reduir l’impacte dels abocaments secundaris d’aigües residuals al riu Onyar alhora que millorarà la qualitat química i ecològica dels ecosistemes aquàtics d’aquest riu. En el cas de Grècia, el sistema BIODAPH s’implementarà al costat de l’EDAR d’Antissa a l’illa de Lesbos, a la planta pilot construïda en el marc del projecte HYDROUSA on es podran provar diferents configuracions del sistema amb l’objectiu d’obtenir aigua regenerada d’acord amb el Reglament UE 2020/741 per regar 7.000 m2 de terrenys agrícoles propers. Ambdós llocs de demostració estan ubicats a regions amb estrès hídric de l’àrea mediterrània.

Figura 2. Visita de la EDAR de Quart on es farà una de les proves pilot del projecte LIFE BIODAPH2O

Finalment, s’espera que aquesta tecnologia es pugui implementar i replicar en altres països amb característiques similars als dels llocs de demostració.

Els participants del projecte són la Universitat de Girona (coordinadors), ACSA-Sorigué, l’Institut de Recerca CSIC, MINAVRA Techniki, la Universitat Nacional Tècnica d’Atenes (NTUA), el Centre Tecnològic BETA. Finalment, el Catalan Water Partnership (CWP) som líders del paquet de treball de comunicació i disseminació de projecte.

Similar Posts