Quarta reunió de consorci del projecte AQUIFER celebrada a Lisboa

El passat dia 13 d’octubre va tenir lloc a Lisboa la quarta reunió de consorci del projecte AQUIFER. Aquest projecte està finançat per la quarta convocatòria de INTERREG-SUDOE i sorgeix de la col·laboració entre clústers, centres de recerca, empreses d’aigua i comunitats d’usuaris de Portugal, Espanya i França, essent liderat per l’Instituto Geológico y Minero de España.

Durant la reunió que va tenir lloc a Lisboa, els diversos socis de projecte van posar en comú els última avançaments tècnics del projecte i van prendre accions per tal de sumar esforços de cara a les activitats de projecte que s’hauran d’executar durant el darrer període de 6 mesos. El CWP va presentar els avanços en l’elaboració d’un eBook que englobi les 30 bones pràctiques de gestió d’aigües subterrànies identificades pels clústers participants, els resultats del mapeig d’esdeveniments rellevants vinculats a l’aigua subterrània on poden participar els socis i l’estratègia de comunicació que es durà a terme a través de la newsletter del projecte.

En el conjunt dels socis participants, els avançaments realitzats fins ara corresponen a la cerca de eines innovadores i bones pràctiques en la gestió d’aigües subterrànies, la elaboració de noves estratègies de modelització d’aqüífers i la validació de nous sistemes de presa i interpretació de dades en diversos demostratius emplaçats als 3 països participants. AQUIFER es va idear amb l’objectiu de desenvolupar noves eines i generar coneixement per a millorar la gestió i l’explotació sostenible de les aigües subterrànies considerant els escenaris d’escassedat futura. Unes eines i coneixement que, actualment, esdevenen un actiu cada vegada més importat per cobrir el buit de coneixement sobre aquests recursos hídrics.

Similar Posts