La junta del CWP es reuneix amb l’HC David Mascort

En la reunió es va poder parlar dels reptes del país davant la situació de sequera amb especial èmfasis a la importància de la reutilització d’aigua i com es pot promoure en el conjunt dels sectors. En aquest sentit el CWP va poder compartir diversos projectes duts a termes especialment amb el sector turístic, com el projecte Watersavereuse on també participa l’ACA i Eurecat, iniciatives per a impulsar la reutilització al conjunt del sector de l’aigua com el projecte SUGGEREIX que va rebre finançament de l’ACA i que compta amb l’ICRA, EURECAT, CETAQUA, la UPC i el mateix CWP en el consorci, i els treballs amb els clústers alimentaris, com INNOVACC, INNOVI i d’altres amb els que s’han promogut jornades de disseminació de bones pràctiques per promoure l’estalvi i la reutilització de l’aigua. Així mateix també es  va compartir el paper de l’R+D, la innovació, la transferència tecnològica de solucions per part de les empreses i dels centres de recerca i universitats de Catalunya en diferents àrees com la transformació digital, l’economia circular aplicada al sector de l’aigua o iniciatives en l’àmbit de la qualitat de l’aigua. La  reunió també va permetre conèixer els propers passos de la Taula Nacional de l’aigua en la qual el CWP és un dels actors participants. Donada la transversalitat d’empreses i entitats de l’aigua que representa el clúster es va oferir la participació en els diversos grups de treball creats dirigits a la industria, el turisme, la ramaderia o l’agricultura entre d’altres i en les quals podem compartir bones pràctiques, experiències i solucions tecnològiques. Aquests grups han de permetre poder arribar a unes conclusions en el marc de la Taula Nacional de l’Aigua a mitjans de 2024.

Similar Posts