EL CWP PARTICIPA A ADVANCED FACTORIES 2022

El passat 31 de març el CWP va participar a l’Advanced Factories en la taula rodona “Eco manufacturing, gestió de recursos escasos” moderada per Xavier Amores, Director del CWP, i amb la participació de Ester Vilanova, Amphos 21, que va presentar el projecte AguAlearn,  Juan Antonio Baeza, UAB Enginyeria Química, Biológica, Ambiental presentant “Smart-Plant Support System (SP-DSS): definició d’un marc de presa de decisions multicriteri per a la selecció de configuracions d’EDAR amb recuperació de recursos” i Marc Olivé de AG Solution.

Xavier Amores, en la introducció va presentar algun projecte relacionat amb la temàtica de la taula rodona, com el projecte HYDROLEAKS 2.0, que pretén optimitzar la gestió de l’aigua localitzant les fuites en la xarxa de distribució mitjançant intel·ligència artificial. Un altre exemple és el projecte FADICLUR, en el qual s’ha realitzat la impressió 3D d’uns dipòsits de premesca d’hipoclorit sòdic per xarxes d’aigües potables, permetent així la optimització de les matèries primeres. En aquesta mateixa línia, el projecte AQUAGIS promou sinèrgies per la gestió intel·ligent i sostenible dels recursos hídrics en la indústria alimentària. A nivell d’energies renovables, el projecte AICharge preten desenvolupar boies intel·ligents per la recarga elèctrica d’embarcacions d’esbarjo mitjançant sensors i algoritmes basats en xarxes neuronals. En el marc de l’optimització de recursos mitjançant les TIC. El projecte Hydrousa es va presentar com un excel·lent exemple de solucions innovadores per a la gestió de l’aigua que combinen les TIC amb les tècniques de fabricació tradicionals.

Similar Posts