Cosme Water Footprint posarà les bases per desenvolupar una eina digital de càlcul d’empremta hídrica per al sector cosmètic

  • Cosme Water Footprint sorgeix de l’anàlisi feta del projecte anterior COSM-EAU davant la manca d’informació i coneixement per a un mesurament correcte de la petjada hídrica sectorial cosmètica
  • El projecte ha consolidat un grup de treball representatiu amb 11 empreses del sector cosmètic i de perfumeria.

El projecte Cosme Water Footprint té com a objectiu desenvolupar i validar una metodologia d’anàlisi de la petjada hídrica, adaptada al sector cosmètic i de perfumeria, que servirà com a eina per promoure la gestió sostenible de l’aigua al sector. El projecte és fruit dels òptims resultats col·laboratius que es van establir entre els clústers participants del projecte COSM-EAU i davant la manca d’informació i coneixement per a un correcte mesurament de la petjada hídrica sectorial cosmètica.

El projecte està estructurat en 3 fases, l’objectiu és en aquesta primera d’adaptar i validar la metodologia de càlcul de la petjada hídrica organitzacional del sector. Les fases següents es basaran a desenvolupar el motor de càlcul de l’empremta hídrica organitzacional, així com per producte produït, per tal de posar a disposició de les empreses del sector cosmètic una eina digital que permeti l’automatització del càlcul de la seva empremta hídrica.

Per això, és crucial comptar amb la col·laboració i participació de les empreses del sector. Perseguint aquest fi, l’octubre del 2023, els socis del projecte van organitzar una reunió de llançament que va permetre consolidar un grup de treball d’11 empreses cosmètiques i de perfumeria. Actualment, s’està treballant conjuntament per a la recollida de dades base per al càlcul de la petjada hídrica. A més, el projecte compta amb la recopilació de les millors tècniques disponibles per millorar la gestió de l’aigua al sector i amb informes amb accions de reducció personalitzades per a cada empresa cosmètica participant. Al projecte Cosme Water Footprint participen els clústers d’innovació Feeling Innovation by Stanpa i el Catalan Water Partnership (coordinadors), el Centre Tecnològic de l’Aigua (Cetaqua) pioner en el càlcul de la petjada hídrica en nombrosos àmbits industrials i tres enginyeries expertes del sector de l’aigua (Lent Enginyers, Hydrokemos i Hidroquímia). Es tracta d’un projecte cofinançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) a la convocatòria d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEIs) de 2023 en el marc dels ajuts Next Generation i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Similar Posts