FINALITZA EL PROJECTE AGUALEARN

El projecte AguAlearn finançat en la primera convocatòria d’AEI de 2021 pel MINCOTUR, està coordinat  pel CWP i participen Aigües del PratAmphos 21HYDS. El projecte pretén augmentar la sostenibilitat de l’explotació de l’aqüífer i demostrar l’aplicabilitat del Machine Learning en altres àmbits de la gestió de l’aigua. L’objectiu del projecte és el desenvolupament d’una plataforma innovadora d’alerta primerenca de la qualitat de l’aigua subterrània de la zona del delta del Llobregat amb una doble finalitat: identificar el cabal més idoni per a minimitzar l’entrada de contaminants i preveure la presència de contaminants específics a partir dels resultats d’analítiques rutinàries de baix cost.   En la primera fase del projecte, Aigües del Prat va compartir amb els altres participants, dades històriques de cabal i nivell, així com d’analítiques de laboratori, de la gestió de l’aigua del Prat de Llobregat, amb les quals es va realitzar una anàlisi big data per extreure informació sobre patrons temporals, permetent identificar les variables més significatives de cara a la qualitat de l’aigua d’abastament. A continuació es van desenvolupar algoritme i models de predicció per tal d’identificar relacions entre cabals d’explotació i la presència de determinats contaminants. Mitjançant tècniques de Machine Learning, es va dur a terme un entrenament dels algorismes i es van seleccionar els més adequats per a relacionar qualitat i explotació així com predir els contaminants minoritaris. Els models resultants s’han integrat en una plataforma informàtica desenvolupada en codi obert per a la gestió de pous i alerta primerenca amb avisos automatitzats que es troba ara en fase de validació.

Similar Posts