EL PROJECTE SMARTH2OTEL CREARÀ SOLUCIONS INNOVADORES PER A LA GESTIÓ EFICIENT DE L’AIGUA EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS

El projecte SMARTH2OTEL pretén estudiar solucions digitals i innovadores per a la gestió eficient i sostenible del cicle de l’aigua d’establiments turístics, considerant també el component energètic.

Tot i que el consum de l’aigua al sector turístic representa l’1% del consum mundial, el turisme és sovint un consumidor important d’aigua dolça a zones on és un recurs escàs i les taxes de renovació dels aqüífers són limitats. Un turista pot arribar a consumir entre 300 i 800 litres al dia segons les dades manejades per l’Institut Nacional d’Estadística. Mentre que la mitjana nacional de despesa s’estableix en uns 132 litres persona/dia.

La gestió del recurs aigua es converteix en un element no sols clau en qualitat, sostenibilitat o costos, sinó també bàsic per a la pròpia garantia de subministrament. D’aquesta manera, la possibilitat d’optimitzar l’ús de l’aigua, sense augmentar la pressió sobre el client, sinó cercant fonts alternatives del recurs i aplicant tecnologies innovadores per potenciar-ne la reutilització dins de la pròpia instal·lació, es presenta com la millor alternativa per potenciar el sector i augmentar l’economia sostenible de la gestió.

En aquest context sorgeix el projecte SMARTH2OTEL, en la primera fase del qual els seus socis investiguen solucions digitals i innovadores per a la gestió eficient i sostenible del cicle de l’aigua en establiments turístics. Posteriorment, es preveuen dues noves fases en què desenvoluparan i implementaran mitjançant plantes pilots en diversos establiments turístics aquestes solucions. El projecte contribuirà a més a promoure l’economia circular a partir de la reutilització d’aigua i la recuperació o generació d’energia renovable.

La iniciativa està liderada per CWP (Catalan Water Partnership), i hi treballen el Clúster GAIA, LEITAT, AERIS Tecnologias Ambientales, Lent Ingenieros i Ulbios. Està previst que la fase de recerca finalitzi l’abril del 2023 i, en successius mesos, es desenvolupin i implementin les solucions desenvolupades en el marc del projecte en hotels i altres establiments turístics.

El projecte SMARTH2OTEL està cofinançat per la Unió Europea i el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, en el marc de la convocatòria Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del 2022 (2a convocatòria).

Similar Posts