FINALITZA EL PROJECTE FADICLUR

El projecte FADICLUR finançat en la primera convocatòria d’AEI de 2021 pel MINCOTUR, està coordinat pel Catalan Water Partnership, i participen el centre tecnològic Leitat, per Aigües de Manresa i per Catalana de Perforacions. El projecte ha conclòs les seves darreres tasques en relació al disseny, impressió en 3D i validació en un entorn real d’un dipòsit de premescla per optimitzar la cloració a les xarxes de distribució d’aigua. El projecte donarà així resposta a problemàtiques recurrents en aquestes xarxes, com són l’aparició de gradients de concentració de clor o la generació de subproductes no desitjats resultants de l’excessiva administració d’hipoclorit. L’acoblament de dipòsits de premescla com el dissenyat al projecte als dipòsits d’emmagatzematge de xarxa, permetrà reduir l’ús de reactius i garantir la uniformitat de la concentració òptima de clor. El caràcter innovador del FADICLUR es dóna en la utilització de la impressió 3D per a la creació d’un dipòsit de premescla resistent a la corrosió, la pressió i de materials aptes per a ús alimentari. El sistema d’electrovàlvules que s’ha acoblat al dipòsit de premescla imprès en 3D i que va autoregulat per mitjà d’un autòmat permet optimitzar el seu funcionament en tot moment, reduint l’administració d’hipoclorit. Els beneficis del projecte són econòmics, de millora de la protecció de la salut i operacionals en relació a la operació de xarxes de distribució d’aigua. El dipòsit de premescla dissenyat es un primer prototip que s’ha validat al dipòsit de Bufalvent a Manresa.

Similar Posts