ES PUBLICA UN ESTUDI SOBRE EL SECTOR DE L’AIGUA A CATALUNYA, EL QUAL REPRESENTA 5.010M€, EL 2,1% DEL PIB CATALÀ

  • Es publica l’estudi d’actualització estratègica del sector de l’aigua en el marc de la XIV Assemblea General Ordinària del Catalan Water Partnership sobre el sector de l’aigua a Catalunya i que ha estat realitzat per ESADE CREAPOLIS.
  • L’estudi del sector de l’aigua conclou que està format per 505 empreses, amb un volum de negoci de 5.010 M€, 26.257 treballadors i representa el 2,1% del PIB català. El 91,5% de les empreses són pimes i més del 39% són exportadores

El 22 de juny s’ha presentat a l’Assemblea General Ordinària del CWP l’estudi sobre l’Update estratègic del sector de l’aigua a Catalunya. L’estudi ha estat encarregat i coordinat pel Catalan Water Partnership i realitzat per Esade Creapolis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya mitjançant ACCIO. El sector ha tingut un creixement rellevant des de l’estudi realitzat fa 4 anys per PwC el qual mostrava una facturació agregada de 4.480M€ i 23.184 treballadors. En aquests darrers anys el sector ha tingut un creixement especialment en subsectors relacionats amb aigües recreatives com les piscines, com en productes i solucions per a l’ús sostenible de l’aigua.

Per a la seva caracterització, l’estudi defineix el “sector de l’aigua a Catalunya” com totes aquelles empreses, entitats i agents involucrats en la gestió del cicle integral de l’aigua, donant cobertura al conjunt de necessitats d’aigua de la societat per a ús domèstic, industrial, agrícola i serveis, des de la seva captació fins al subministrament, empreses que comparteixen l’ús sostenible de l’aigua. El sector de l’aigua aglutina doncs des d’algunes de les empreses més importants de la gestió del cicle de l’aigua que operen a Catalunya, com empreses industrials, de productes químics o de serveis com laboratoris, enginyeries o constructores relacionades amb la gestió de l’aigua. També s’inclou el subsector de les piscines, que té a Catalunya una de les principals empreses del món. L’estudi es fa amb les darreres dades publicades abans de la pandèmia.

En aquest marc, s’han identificat un número de 505 empreses que treballen en el sector de l’aigua, amb un volum de negoci total de 9.304 M€, i que ocupen a 37.858 treballadors. Ara bé, només comptabilitzant la part del negoci d’aquestes empreses només vinculat al sector de l’aigua, es pot afirmar que com a mínim representa un volum de negoci exclusivament vinculat a l’aigua de 5.010 M€, el qual representa el 2,1% del PIB català i 26.257 treballadors. D’aquest estudi també se’n destaca que el 91,5% de les empreses del sector de l’aigua són pimes (menys de 50 M€ de volum de negoci i menys de 250 treballadors) i el 88% són empreses constituïdes fa més de 10 anys. Cal destacar també, que el 39% de les empreses del sector de l’aigua són exportadores i el 10,7% tenen filial a l’estranger.

L’estudi mostra també com el segment de disseny i/o fabricació d’equips, productes i solucions pel cicle integral concentra la major facturació, amb un total de més de 1.900 M€ de volum de negoci (63,9%), i acumula el 44,1% del nombre total d’empreses del sector. El segueixen els segments de serveis d’explotació del cicle integral de l’aigua (29,7%) i de serveis intensius en coneixement (6,4%) que ocupen segona i tercera posició en termes de volum de negoci del sector.

Així mateix, l’actualització de les dades del sector conclou que a Catalunya existeix un ampli teixit de centres de recerca en l’àmbit de l’aigua, i el clúster de l’aigua de Catalunya com l’entitat que aglutina el major nombre d’empreses  i com a entitat principal del sector. En aquest sentit,  el president del CWP, el Sr. Jordi Cros, presenta l’estudi afirmant que: “El CWP és una important eina per millorar la competitivitat i per afrontar la transformació accelerada que viu el sector en els darrers anys. L’economia circular, la indústria 4.0., l’aposta per la innovació i la internacionalització són al centre dels projectes que promou el clúster en aquests moments”. També ha destacat que el clúster compta actualment amb 111 socis, els quals a nivell de facturació representen el 60% del sector. El sr. Xavier Amores, director del CWP,  entra en més detall explicant que  els projectes i principals activitats realitzades pel CWP durant l’any anterior, els han obligat a canvis importants: “La capacitat de reinventar les activitats de l’entitat, en un any sense missions internacionals, i on hem realitzat trobades virtuals amb associacions d’aigua d’Austràlia, Holanda o EUA i trobades possibles clients de països com Perú, Sud-Àfrica o Mèxic entre molts d’altres. Hem multiplicat la nostra participació en projectes europeus, aconseguint 1M€ en finançament pels propers anys en projectes que tenen un pressupost conjunt de més de 23M€, essent el clúster català amb més projectes finançats per Europa actualment, i amb grans projectes de recerca en reutilització d’aigua en el mediterrani, economia circular, impuls de ports més sostenibles, digitalització del cicle integral de l’aigua o projectes per ajudar a sectors com l’alimentari i el turístic a ser més sostenibles.”

De l’estudi realitzat també es conclou la singularitat d’iniciatives clúster a nivell regional o de països petits vinculats al sector de l’aigua. Existeixen nombrosos clústers a Europa, EUA i Àsia en sectors com l’energia, l’alimentació o les TIC per dir-ne alguns dels més habituals, ara bé el cas de l’aigua és molt singular, només hi ha casos comparables a Leeuwarden a Holanda, Singapur, al sud de França, a l’estat de Victòria a Austràlia, Daegu a Corea del Sud o a l’estat de Wisconsin a EUA. Importants activitats de recerca en aigua, la presència d’algunes grans empreses líders en alguns dels subsectors clau en aigua, un important nombre de pimes en tota la cadena de valor, junt amb una legislació en el seu dia avançada en clau d’aigua expliquen en part aquesta concentració del sector.

Finalment, l’estudi presenta el conjunt de reptes i oportunitats que el sector de l’aigua ha d’afrontar en els propers anys. El sector de l’aigua a Catalunya té importants i urgents reptes mediambientals, econòmics, politico-reguladors i operacionals, que obliguen a dur a terme canvis rellevants, amb la finalitat d’identificar iniciatives de millora de la competitivitat pel sector. La digitalització, l’impuls de l’economia circular i la internacionalització prenen encara més rellevància en l’estratègia del Catalan Water Partnership en els propers anys. Nous reptes com la identificació de contaminants en les aigües residuals i en general el nexe aigua i salut arrel dels estudis per identificar COVID-19 en aigües residuals han pres més importància, junt amb temes ja presents anteriorment com els microplàstics, el nexe energia-aigua o la importància de la reutilització d’aigua.

El sector en el període 2016-2018 ha tingut una evolució positiva en termes de facturació, on hi ha hagut una millora amb un creixement del 8,95% del CAGR, i molt especialment en el darrer any analitzat, de la mà sobretot dels sectors més industrials i relacionats amb el disseny i fabricació de productes per a tot el cicle de l’aigua. Tot i que els efectes de la COVID-19 no es recullen directament en l’estudi ja que les darreres dades publicades són prèvies a la pandèmia, val a dir que el cicle de l’aigua s’ha vist penalitzat per la crisi amb la caiguda temporal de la demanda dels clients industrials i comercials, així com reducció del consum residencial a localitats turístiques, impactes de la crisi de la COVID-19 en el cicle urbà de l’aigua, ara bé determinats segments de mercat han crescut de manera important i tenen evolucions molt positives com el subsegment de les piscines. Així mateix, l’estudi identifica els països més atractius per a les oportunitats en els propers anys, entre els quals hi ha Perú, EUA,  Aràbia Saudita, Índia, Brasil, Xina continental, Sud-Àfrica o França entre d’altres. També s’identifiquen els sectors industrials més intensius en consum d’aigua o amb major capacitat d’inversió medi ambiental com l’alimentació o el químic amb els quals el CWP fa anys que hi col·labora en projectes, jornades i estudis de l’impacte en el consum d’aigua d’aquests sectors.

Similar Posts