La jornada sobre l’estat actual de la xarxa de clavegueram organitzada pel CWP agrupa ajuntaments, entitats privades i públiques

  • La jornada ha posat de rellevància la importància de la xarxa de clavegueram dins el cicle urbà de l’aigua i ha comptat amb més de 130 assistents.
  • L’esdeveniment ha servit per agrupar institucions en un espai de debat i intercanvi de coneixements on s’ha parlat de problemàtiques i possibles millores, dels principals canvis del Real Decret 665/2023, la nova regulació europea i espanyola dels DSS i del sanejament. També ha servit per donar a conèixer casos d’èxit i solucions de millora per la gestió i manteniment de la xarxa de sanejament.

El passat dimarts 30 d’abril es va dur a terme una jornada organitzada pel CWP centrada en la revisió dels reptes i oportunitats de millora de la gestió de la xarxa de clavegueram. A l’esdeveniment es van tractar diferents temàtiques de la mà de diferents experts i ponents que van aportar experiències i coneixement davant d’un públic integrat per entitats associades al clúster, ajuntaments i empreses públiques i privades implicades en la gestió de la xarxa de sanejament.

Xavier Amores, director del CWP, duent a terme la benvinguda de la jornada

Xavier Amores, director del CWP va iniciar l’acte amb una benvinguda on va destacar la necessitat de donar visibilitat i importància a la gestió del clavegueram de forma conjunta i planificada. El primer bloc de la jornada va constar de ponències sobre temes d’actualitat i rellevància pel sector les quals es van començar amb la intervenció de Xavier Yagüe, CEO d’Hidrotec. Va introduir la sessió amb una reflexió sobre la situació actual de la xarxa de clavegueram a Catalunya fent menció de les problemàtiques que pateix com, per exemple, que en alguns municipis encara no es pagui taxa de clavegueram, així com els seus potencials de millora mitjançant tecnologia innovadora ja existent al mercat. Posteriorment, es van tractar els principals canvis del Real Decret 665/2023 en matèria de sobreeiximents de sistemes de sanejament urbans a càrrec de Xavier Vicens, cap del departament d’intervenció administrativa del medi de l’Agència Catalana de l’Aigua. Per finalitzar aquest primer bloc Pere Malgrat, consultor estratègic en drenatge urbà i resiliència va parlar sobre la nova regulació europea i espanyola dels DSS i del sanejament que suposarà una revolució en la gestió del sanejament a Catalunya i Espanya.

Ponent de la jornada, d’esquerra a dreta: Xavier Yagüe, Xavier Vicens i Pere Malgrat

El segon bloc de la jornada va consistir en la presentació de casos d’èxit reals en municipis on els ponents gestors de sanejament en alta i baixa van presentar en un format de taula rodona i, posteriorment, van respondre a les preguntes del públic. Alejandro Ortiz de BCASA va parlar sobre el Pla Director Integral de Sanejament de Barcelona (PDISBA), Maria Jou d‘Aigües de Manresa i Sílvia Busquets de l’ICRA van presentar el projecte “solucions per a la gestió de les descàrregues de sistemes unitaris”, Jesús Belda del Consorci Besòs Tordera va exposar la gestió del servei de clavegueram en l’àmbit del mateix consorci i finalment Ferran Guri i Enric Corbella d’Aigües de Mataró van parlar de la gestió del sistema de clavegueram a Mataró abans i després del Real Decret 665/23.

Ponents del bloc de casos d’èxit d’esquerra a dreta_ Jesús Belda, Aejandro Ortiz, Silvia Busquets, Maria Jou, Enric Corbella i Ferran Guri

El tercer bloc de la jornada es va dur a terme en format elevator pitch on es van presentar solucions de millora de la xarxa de clavegueram i de l’impacte dels sobreeiximents en mans de diferents experts del sector:

  • “El rendiment hidràulic segons el RD 665/2023. Diferents aproximacions per calcular-lo.” Presentat per Xavier Torret, partner director de l’empresa BGEO OPEN GIS, SL.
  • “Estudi quantitatiu dels sobreeixidors en la xarxa de sanejament de Saragossa per la reducció del seu impacte ambiental durant els períodes de pluja”. De la mà de Natalia Gil, Enginyera Química Divisió Qualitat de l’Aigua, Mejoras Energéticas.
  • “Avaluació de l’estat del Clavegueram mitjançant IA per a l’elaboració dels PIGSS” – a càrrec de Lucas León, CEO d’INLOC ROBOTICS.
  • “Sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) i cas d’èxit a Santiago de Compostela” a càrrec de Clara Muñoz, Product Marketing Manager d’ACO.
  • “Solucions de nivell, velocitat i qualitat en col·lectors i sobreeiximents” presentat per Carlos Expósito, Delegat Comercial Zona Nord-est de LaCroix.
  • “Diagnòstic hidràulic de sobreeiximents sota escenaris de pluja mitjançant modelització avançada” de la mà de Javier Climent de Managing Director a Hydrodynamic & Environmental Services (HYDRENS).

La jornada va finalitzar amb la cloenda de Jordi Cros, president del CWP, que va destacar la necessitat d’un canvi en el model de gestió de la xarxa de clavegueram. Va posar èmfasi en la importància d’una col·laboració conjunta entre tots els agents implicats, un esforç integral des de l’origen i d’una bona planificació d’actuacions per donar compliment als requeriments de les noves normatives.

Més de 130 experts van assistir a la jornada i van mostrar un gran interès en els temes tractats, fet que ha motivat el CWP a plantejar l’organització d’una jornada anual entorn les qüestions relacionades amb la gestió de la xarxa de clavegueram.

Similar Posts