EL CWP RENOVA EL CERTIFICAT GOLD LABEL ATORGADA PER L’ESCA

El passat mes de febrer de 2023 el CWP va renovar el certificat Gold Label que ja havia obtingut el passat any 2019. El certificat Gold Label és una distinció atorgada per l’European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). L’entitat atorgant, ESCA, és una iniciativa a escala europea llançada per la Comissió Europea l’any 2010 i orientada a promocionar l’excel·lència en la gestió dels clústers, les bones pràctiques i la millora contínua, amb l’objectiu de teixir una xarxa col·laborativa de clústers de referència en territori europeu que pugui esdevenir una referència a nivell internacional.

Per tant, el certificat Gold Label és també un dels distintius més importants a escala internacional en relació a la bona gestió dels clústers i s’atorga a aquells que han excel·lit en la gestió de l’entitat considerant diversos aspectes com poden ser l’estratègia, el contacte amb el seu ecosistema sectorial, la governança, el finançament, les activitats o la composició i relacions entre les seves entitats associades. L’avaluació dels clústers es duu a terme per mitjà de l’anàlisi de més de 30 indicadors diversos que engloben un ampli ventall de variables relacionades amb el funcionament les fites assolides i els objectius que té el clúster.

El fet de comptar amb aquest certificat permet als clústers, i per tant al CWP, augmentar la seva visibilitat i posicionament internacional, així com l’accés a nous punts de trobada amb altres clústers punters europeus per dur a terme projectes conjunts i processos de millora. La renovació del certificat Gold Label és per part del CWP un compromís adquirit per tal de continuar liderant projectes i activitats d’abast europeu que pugin tenir un impacte rellevant, així com de mantenir-se com una entitat de referència i al servei del sector de l’aigua a Catalunya.

Similar Posts