Disponible l’eBook de bones pràctiques de gestió d’aigües subterrànies

Ja està disponible l’eBook de bones pràctiques de gestió d’aigües subterrànies en un context d’escassedat hídrica, que s’ha realitzat dins el marc de les activitats del projecte AQUIER. Aquest document, en format electrònic es un recull d’un total de 30 casos de bones pràctiques i casos d’èxit a nivell internacional vinculats en la gestió dels recursos hídrics subterranis. Les pràctiques i els casos d’èxit que hi apareixen estan vinculats a la recàrrega d’aqüífers, a la implementació de les tecnologies TIC o a la millora de la governança de l’ús dels recursos per donar resposta als reptes de l´ús de l’aigua subterrània en clau de la seva qualitat i quantitat.

El projecte AQUIFER ha estat finançat per la quarta convocatòria INTERREG SUDOE, liderat per l’IGME-CSIC i participat per un total de 9 socis d’Espanya, França i Portugal, entre els quals es compten el CWP i la CUADLL. Us podeu descarregar l’eBook al següent enllaç:

Similar Posts