S’han aprovat els tres projectes presentats a la convocatòria d’Iniciatives de Reforç a la Competitivitat d’ACCIÓ

S’han aprovat al CWP els tres projectes presentats a la convocatòria d’Iniciatives de Reforç a la Competitivitat (IRC) d’ACCIÓ de 2023. Els tres projectes aprovats tenen per objectiu desenvolupar eines per a la millora competitiva tant de les operadores com de dos subsectors alimentaris d’important pes econòmic a Catalunya.

Primerament, el projecte FLUENT se centra a millorar l’eficiència de les xarxes de distribució urbana i té per objectiu el desenvolupament d’una eina de predicció de probabilitat d’avaria a les canonades. Aquesta eina serà en codi obert i permetrà a operadores de petita envergadura de millorar el seguiment de l’estat de les seves xarxes, evitar fuites, planificar el manteniment preventiu i disminuir les despeses derivades de desperfectes i envelliment. Els dos projectes restants se centren a millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua dels sectors carni i vitivinícola, respectivament. El projecte VECOLI desenvoluparà un sistema de sensors virtuals per analitzar el nivell de qualitat dels efluents tractats a les mateixes indústries càrnies A partir de mesures puntuals i dades fisicoquímiques aquests sensors podran extrapolar de manera fiable i en continu la concentració d’E coli i garantir que aquesta aigua supera en tot moment els nivells de qualitat establerts per la normativa per ésser reutilitzada en neteges sense contacte amb l’aliment. El darrer dels projectes és el ViWaTec, que promou solucions tecnològiques i estratègies innovadores per a millorar l’eficiència de l’ús de l’aigua al sector vitivinícola. Aquest projecte contempla diagnòstics en cellers de diversa envergadura i tipologia, un mapatge de les necessitats i reptes del sector i estudis tècnics. Finalment, s’elaborarà un informe de necessitats, catàleg de solucions i estratègies i un full de ruta per facilitar la millora en l’ús de l’aigua.

Els tres projectes aprovats tenen un pressupost de 298.856 € i compten amb la participació d’un total de 10 entitats associades al CWP.

Similar Posts