TROBADA INTERNACIONAL ENTRE EL CWP I SEDAPAL (PERÚ)

El darrer 12 de maig el CWP va organitzar una activitat d’internacionalització entre el clúster i SEDAPAL, l’empresa peruana que ofereix prestacions d’aigua potable i clavegueram al sector urbà de la ciutat de Lima.

Iván Rodríguez, cap de l’equip de recerca, innovació i normalització de SEDAPAL, va donar a conèixer als socis del CWP les principals peculiaritats climàtiques i geogràfiques relacionades amb l’abastament de l’àrea de Lima, així com els reptes als quals s’ha d’enfrontar SEDAPAL per tal de garantir abastament i sanejament a tota l’àrea metropolitana. Una de les principals problemàtiques és el creixement constant i descontrolat de la ciutat, arran del qual es fa complexa l’adequació de la xarxa d’aigua potable. Seguidament, Iván Rodríguez va explicar l’estructura de SEDAPAL, la seva estratègia d’innovació i va compartir amb els assistents algun consell per aproximar-se al mercat peruà.

Al llarg de la segona part de la sessió, es va donar peu a deu empreses tecnològiques del clúster perquè presentessin solucions innovadores i noves tecnologies de l’aplicació a la gestió de l’aigua en format elevator pitch. Les deu empreses participants van ser: BGEO, amb sistemes GIS aplicats a la gestió del cicle de l’aigua; Spin, que va presentar solucions d’automació i digitalització; Poltank, amb filtres de PRFV per a diferents aplicacions com dessalinització i aigua potable; Craley, que va ensenyar la seva solució de sensing per a canalitzacions; Hydroo, amb solucions avançades de bombeig per a assolir una major eficiència hidràulica; Lacroix, que va ensenyar un sistema de telegestió d’estructures hidràuliques que integra comunicació, ciberseguretat i control de processos; Inloc Robotics que va presentar el sistema SEWDEF per l’anàlisi automatitzada i inspeccions CCTV de claveguerams; Eco-sistems, que va donar a conèixer els seus sistemes de dessalinització amb recuperació d’energia; Lafcarr, que va presentar solucions de seguretat i alerta en infraestructures hidràuliques i finalment Ufbaf, amb un sistema innovador de desnitrificació biològica d’aigües potables.

Amb el suport de:

Similar Posts