REUNIÓ DE SEGUIMENT DEL PROJECTE AQUIFER SUDOE

Els darrers 3 i 4 de novembre al CWP va participar a la reunió de seguiment del projecte AQUIFER Sudoe, la primera presencial des de l’inici del projecte, al Prat del Llobregat. La reunió va comptar amb la participació de representants d’IGME, CUADLL, Aguas do Ribatejo, AquaValley, Euro Vértice i CWP, mentre la resta de partners del projecte (Parceria Portuguesa para a Agua i ISA) es van connectar telemàticament. Durant la sessió es va dur a terme una revisió exhaustiva de les activitats executades i programades, amb presentacions a càrrec dels participants.

Addicionalment, el primer dia es van visitar les basses de recàrrega artificial de l’aqüífer de Molins de Rei, situades dins de la llera del riu Llobregat i realitzades per CUADLL. La instal·lació consta d’una bassa de decantació que rep l’aigua del Llobregat connectada a dos basses d’infiltració que permeten recarregar l’aqüífer del delta. Aquesta iniciativa contribuirà a millorar la gestió de la conca, assegurant una major disponibilitat del recurs davant d’episodis de sequera i suposant una millora general de l’estat de l’aqüífer.

El projecte AQUIFER (SOE4/P1/E1045) està cofinançat pel Programa Interreg Sudoe i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2020-2023 i té com a objectiu desenvolupar eines innovadores de gestió de les aigües subterrànies en un context de escassetat creixent dels recursos hídrics i està liderat per l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME).

Similar Posts