El Catalan Water Partnership llança el “Catàleg de serveis i solucions per a la sequera” dels socis del clúster

  • L’alta demanda d’informació per part de diversos sectors sobre els serveis que ofereixen les entitats associades al CWP ha promogut la creació d’un catàleg de serveis i solucions específiques per a la sequera.
  • L’objectiu d’aquest document és esdevenir una eina d’informació perquè totes aquelles empreses, organitzacions o entitats coneguin el mapeig de solucions disponibles i disposin de la informació per contactar-hi. 

El Catalan Water Partnership, el clúster de l’ús sostenible de l’aigua, ha posat en marxa una iniciativa que  agrupa en un catàleg, tots els serveis i solucions per a la sequera de les entitats associades al clúster. Aquesta proposta sorgeix arran d’un increment en les consultes per part d’empreses usuàries d’aigua, entitats de diferents sectors i administracions públiques, entre d’altres,  que sol·liciten recomanacions per fer front a reptes relacionats amb la gestió eficient de l’aigua en l’actual context de sequera, així com de serveis i tecnologies desenvolupades per entitats associades al clúster. L’objectiu d’aquest document és que es converteixi en una eina d’informació perquè totes aquelles empreses, organitzacions o entitats coneguin el mapeig de solucions disponibles i disposin de la informació per contactar-hi.

En el catàleg, doncs, s’hi poden trobar serveis i solucions classificats per categories: auditories i consultories hídriques, eines de càlcul de la petjada hídrica, productes i solucions d’estalvi en processos; solucions de reutilització, regeneració d’efluents i tractaments avançats d’aigua, tractaments i condicionaments d’aigües subterrànies, condicionaments d’aigües pluvials, sistemes de dessalinització, i tecnologies de digitalització – càlcul de fuites i control, planificació i GIS, sensorització i monitorització i sistemes de control intel·ligent. En cada categoria s’hi troba una breu descripció de la tipologia dels serveis i solucions, les entitats que disposen de solucions, juntament amb un correu de contacte , i l’àmbit d’aplicació del servei, diferenciant el sectors industrial, turístic, serveis o la administració pública.

També s’hi ha inclòs un apartat de formació i sensibilització, entenent l’educació i la formació com un pilar fonamental tant per als professionals com per als ciutadans, especialment en el context d’escassetat hídrica: permet comprendre millor els desafiaments, proporcionar coneixements especialitzats per a gestionar el cicle de l’aigua de manera eficient, promoure bones pràctiques i  fer un ús responsable i conscient del recurs hídric.

Una de les estratègies del CWP per aconseguir els seus objectius és la d’impulsar projectes d’R+D+I. És per això que des del 2008, el nombre de projectes en curs ha anat augmentant, assumint cada vegada projectes de més impacte. Així, en el catàleg s’hi inclouen també aquells projectes relacionats amb l’ús sostenible de l’aigua i la sequera.

Actualment hi ha 52 empreses de 156 associades al CWP que participen en el catàleg i en un mes s’han aconseguit més de 250 descàrregues del document. Et pots descarregar el catàleg a la pàgina web del CWP.

Similar Posts