El projecte Sea4Value és presentat a IFAT Munich i a l’European Cluster Conference 2024

El projecte europeu Sea4Value finançat pel programa europeu Horizon 2020 té per objectiu la recuperació de metalls i minerals d’alt valor procedents de les salmorres generades en plantes de dessalinització d’aigua de mar, amb l’objectiu de convertir-los en una font de matèries primeres, en la línia de l’economia circular. Els resultats del projecte busquen generar noves oportunitats de negoci per als operadors de plantes dessaladores i crear també una nova font local de recursos per als països europeus, ajudant la indústria a disminuir la seva dependència de les importacions i incrementant la sostenibilitat de els processos d’obtenció de matèries primeres.

El projecte coordinat pel Centre Tecnològic Eurecat compta amb la participació del Catalan Water Partnership, Aqualia i un consorci que representa tota la cadena de valor, i ha estudiat i testejat la viabilitat de tecnologies de nova generació de cristal·lització, separació i concentració per a la recuperació de Mg, B, Sc, In, V, Ga, Li, Rb i Mo, i ha establert les bases per a la seva assimilació a les plantes de tractament actuals i futures. A més, un dels objectius del projecte és validar l’estudi d’aquestes tecnologies en un entorn rellevant i en funcionament en sèrie. Així doncs, Aqualia ha liderat la implementació de les tecnologies a un laboratori mòbil a Tenerife on s’estan testejant amb diferents salmorres reals.

El passat 13 al 17 de maig, el Catalan Water Partnership juntament amb Eurecat, va assistir a la fira IFAT (Munich, Alemanya) on va tenir l’oportunitat de connectar amb diferents stakeholders interessats al projecte a nivell internacional. A més el CWP va oferir una xerrada sota el títol “Clusters as open innovation hubs to foster circular economy: the case of Sea4Value”, on es va remarcar el paper del clúster com a ens innovador per apropar tecnologia innovadora per impulsar l’economia circular al mercat.

Cal afegir que en el marc del projecte Sea4value està previst realitzar dos esdeveniments finals, el primer del qual s’organitzarà a Tenerife a finals de setembre i el segon a la ciutat de Brussel·les a principis de novembre. Amb aquesta intenció, i coincidint amb la participació en el European Cluster Conference 2024 a la ciutat europea, l’equip del CWP va donar a conèixer el projecte a diferents clústers i entitats participants en les conferències, per implicar stakeholders en la recta final del projecte i també per la seva participació en els esdeveniments finals. Cal comentar que el projecte i les seves tecnologies encara estan en fase d’estudi, però es busca amb la implicació dels stakeholders conèixer quines són les necessitats del mercat europeu en l’ús del mineral i els metalls recuperats de la salmorra, fomentant d’aquesta manera l’economia circular.

Similar Posts