EL PROJECTE SATWATER BUSCA IMPLENTAR UNA PLATAFORMA PER FER UN CONTROL PREDICTIU DE LES ETAPS PER MILLORAR LA RESILÈNCIA DAVANT L’INCREMENT D’ALGUES DEGUT AL CANVI CLIMÀTIC MITJANÇANT DADES SATÈL·LIT

El projecte SATWATER és un projecte d’innovació col·laboratiu, que s’ha dut a terme sota la coordinació del CWP i que al llarg dels darrers mesos ha desenvolupat una eina digital per minimitzar l’impacte de la presència de les algues. El projecte consta de tres fases, la primera de les quals acaba a finals del mes d’abril.  Entre totes les fases mobilitzarà més de 900.000€. A la primera fase hi han participat  dues empreses d’abastiment d’aigües, Aigües de Banyoles i Aigües de Manresa i tres pimes, Earth Pulse i Createch Drinking Water Solutions i Ceratech Intelligent Control Solutions.

La problemàtica de les floracions d’algues és un efecte colateral del Canvi Climàtic, les projeccions de l’IPCC apunten que es potenciaran fonts de pol·lució, que a la vegada facilitaran la proliferació de microalgues i cianobacteris. Aquestes algues generen toxines que son perilloses per la salut humana. A més, la seva interacció amb els propis desinfectants utilitzats per tractar l’aigua potable poden generar dioxines, relacionades amb problemes de salut greus, inclosos els riscos per la salut reproductiva i el desenvolupament. Les algues també poden generar problemàtiques operacionals com l’increment de costos operatius,  la generació de subproductes problemàtics o efectes sobre el gust i/o olor. Quan hi ha floracions d’algues les ETAPs han d’adoptar mesures addicionals per garantir la qualitat de l’aigua.

Les eines digitats que el projecte SATWATER està desenvolupant permetrà que aquestes puguin actuar com a sistemes d’alerta primerenca per monitoritzar i anticipar-se als esdeveniments d’empitjorament de la qualitat superficial i de manera més específica a les algues.

Al projecte s’utilitzen imatges de teledetecció per satèl·lit que permeten cobrir les diferents zones d’un embassament o captació en una sola imatge i proporcionen informació sobre la qualitat de l’aigua en llocs amb poca o ninguna informació. Aquesta tècnica permet reduir la inversió en instrumentació, manteniment i solucionar la dificultat l’accés que les campanyes de mostreig i sensorització requerien.

La seva potencial aplicació pot representar un important estalvi econòmic per les operadores i una garantia de major qualitat per al subministrament, a més d’una oportunitat de negoci per a les pimes que ofereixen una solució tecnològica.

El projecte és una AEI i està finançat per mincotur.

Similar Posts