SurVue finalitza amb èxit l’activitat prospectiva i prossegueix en la definició de l’eina de control d’escumes en EDARs

  • Una vegada finalitzat l’estudi de l’estat de l’art es treballa amb EDARs reals per definir l’eina de control de formació d’escumes. 
  • SurVue explota el potencial de la combinació de dues eines innovadores com són la visió per computador i la intel·ligència artificial per a ajudar a les entitats gestores a optimitzar el procés de depuració d’aigua.

El projecte SurVue té com a objectiu adquirir nous coneixements per a la creació d’un sistema de detecció i monitoratge d’escumes en decantadors i reactors biològics d’EDAR, a través de la utilització combinada de visió per computador i anàlisi d’imatges per mitjà d’intel·ligència artificial. Aquesta solució permetrà anticipar i donar resposta procés de formació d’escumes, optimitzant el funcionament de la planta.

A data d’avui, els socis del projecte han realitzat un estudi sobre les causes de formació i els mètodes de control d’escumes en EDAR. En paral·lel amb les tasques d’aquest estudi teòric, s’han han definit ja les necessitats de monitoratge, algorismes i elements que faran falta per a validar el sistema de captació i interpretació d’imatges, aplicats en entorns reals. Per aquesta segona tasca, s’ha treballat en base a la informació extreta d’una mostra representativa de plantes EDAR reals, amb diferents envergadures conformacions i característiques.

Les tasques del projecte prossegueixen amb l’objectiu de dissenyar i implementar un sistema de control de la formació d’escumes, que funcioni en base a la interpretació d’un conjunt de variables tant internes com exògenes, essent operatiu al menor cost possible i capaç d’actuar de manera autònoma. Com a activitat final del projecte, es procedirà a dissenyar una plataforma telemàtica que sigui capaç d’interactuar de manera remota amb l’usuari i permeti prendre decisions i obtenir informació a temps real. Així doncs, el projecte SurVue permetrà a les entitats gestores d’EDARs optimitzar processos i minimitzar costos, facilitant un major control de la formació d’escumes no desitjades i facilitant l’anticipació a aquest fenomen. El projecte SurVue està liderat pel Catalan Water Partnership, participat per la Companyia General d’Aigües de Catalunya i les empreses MF Tècnima i Inloc Robotics, i ha rebut finançament del Ministeri d’Indústria i Turisme a través de la convocatòria d’Agrupacions Empresarials Innovadores de l’any 2023.

Similar Posts