El Catalan Water Partnership rep l’aprovació definitiva de 8 projectes en la convocatòria d’AEIs del 2023

El passat 29 de novembre el Ministerio de Industria y Turismo va publicar la resolució definitiva de la convocatòria del Programa de Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) d’enguany, on dels 10 projectes presentats, el Catalan Water Partnership ha rebut l’aprovació de 8, essent 6 liderats pel propi CWP.

Tots aquests projectes tenen en comú l’aplicació de les tecnologies digitals per afrontar diversos reptes del sector. Alguns d’aquests reptes son per a la millora del procés de tractament com per exemple SurVue, que té com objectiu utilitzar la intel·ligència artificial per disminuir la formació d’escumes en bioreactors i decantadors d’EDAR o AtmosphAIr 2.0, la segona fase del projecte amb el mateix nom, que té per objectiu monitoritzar i disminuir l’emissió en depuradores de gasos odorífers i causants d’efecte hivernacle. En aquesta convocatòria, la digitalització al sector de l’aigua també actua com a palanca per a la millora de l’ús i la gestió del cicle de l’aigua en usuaris finals com poden ser el sector turístic o cosmètic. Dos dels projectes d’AEI del CWP en aquesta línia són el projecte de segona fase SmartH2Otel 2.0, que fomenta l’estalvi i reutilització en hotels i el projecte Cosme Water Footprint per fomentar l’ús eficient i el control en empreses cosmètiques. Altres sectors on es desenvolupen els projectes d’AEI del CWP són el sector carni, a través del projecte VisceraCutting liderat pel clúster INNOVACC i l’industrial a través del projecte SAGIC, liderat pel Clúster Digital de Catalunya. Els dos projectes restants de la convocatòria d’AEI de 2023 són el ReWaT, que té per objectiu desenvolupar una eina de suport al disseny i la implementació de xarxes urbanes d’aigua regenerada, i el projecte de segona fase SatWater 2.0, que desenvolupa un sistema de predicció dels esdeveniments de pèrdua de qualitat en masses d’aigua superficials.

Els projectes aprovats al CWP suposen un pressupost total de més de 2 milions d’euros que es corresponen a un ajut total de 1,5 milions. A més, en total, participaran 26 empreses associades de les quals 21 són PIMES. L’any passat el CWP ja va gestionar 8 projectes en aquesta mateixa convocatòria, la qual cosa, confirma la importància de la transformació digital pel sector de l’aigua, consolidant la digitalització com una de les prioritats en l’estratègia del CWP.

Sobre el total de pressupost concedit als més de 110 clústers d’Espanya el Catalan Water Partnership ha aconseguit pràcticament un 4% del total del pressupost assignat a Espanya i un 12,2% del total de Catalunya.

Similar Posts