ELS REACTORS (BIODAPH) DE TRACTAMENT TERCIARI DE LES AIGÜES RESIDUALS DE LA EDAR DE QUART JA S’HAN POSAT EN MARXA

El projecte LIFE BIODAPH2O (LIFE21-ENV-CA-BIODAPH2O) està cofinançat pel programa LIFE de la Comissió Europea dedicat a la protecció del medi ambient i l’acció pel clima. Aquest projecte ha permès la construcció de 2 reactors pilots de tractament terciaris eco-eficients i bastants amb la natura – BIODAPH – per tractar el 40% de les aigües residuals de l’EDAR de Quart. Els reactors BIODAPH permetran reduir els contaminants abocats al riu Onyar i, per tant, augmentar la qualitat química i ecològica dels ecosistemes aquàtics d’aquest riu, actualment molt castigats per la sequera.

Específicament, la tecnologia BIODAPH està basada en la capacitat de depuració de les dàfnies (anomenades també “puces d’aigua”, concretament de l’espècie Daphnia magna), les microalgues i el biofilm per eliminar contaminants de les aigües. Aquest tractament es caracteritza per ser molt compacte, tenir un baix consum energètic, no produir llots ni utilitzar químics per la seva operació i produir aigua regenerada de bona qualitat

Figura 1. Reactors BIODAPH construïts a l’estació depuradora d’aigües residuals de Quart, Girona. A l’esquerra es poden observar les lamel·les que permetran el creixement del biofilms bacterià i algues a la superfície. 

Després d’uns mesos de construcció i instal·lació dels equips necessaris, el passat 25 d’octubre la Universitat de Girona, coordinadors del projecte, juntament amb Sorigué van informar que els 2 reactors BIODAPH instal·lats en paral·lel ja s’han posat en funcionament. L’aigua residual procedent del tractament secundari de l’EDAR ja brolla per omplir el sistema (Figura 1). A partir d’ara caldrà esperar un mes per tal que es formi el biofilm a les lamel·les i parets del reactor i, a continuació, s’inocularan les dàfnies que han estat prèviament cultivades en un tanc d’aclimatació.

Figura 2. Efluent de la EDAR de Quart brollant pel reactor BIODAPH 

El projecte LIFE BIODAPH2O està conformat per la Universitat de Girona (coordinadors), Sorigué, IDAEA-CSIC, el Centre Tecnològica BETA i el Catalan Water Partnership (CWP), com a socis catalans, i MINAVRA Techniki i la Universitat Tècnica Nacional d’Atenes (NTUA) com a socis de Grècia. Està previst que a mitjans d’octubre també es posi en funcionament el reactor BIODAPH instal·lat a Grècia, el qual està en la seva última fase d’instal·lació dels equips necessaris. Específicament el sistema BIODAPH s’ha implementat a l’EDAR d’Antissa, a l’illa de Lesbos i permetrà produir aigua regenerada pel reg agrícola d’una parcel·la de 7.000 m2 adjacent.

Similar Posts