Circular Carbon

Treballem per la NEUTRALITAT CLIMÀTICA innovant a l’ECONOMIA CIRCULAR. Integrem la circularitat al teu “core business”, millorant l’engagement d’inversors, clients, empleats, proveïdors i comunitats. I ho fem en tres eixos de treball:

  • ZERO: Comencem amb una avaluació exhaustiva de la seva empremta de carboni, en context d’escassetat hídrica i dissenyem les transformacions necessàries per aconseguir ser “Net Zero”, emissions netes zero.
  • EVOLUCIONA: Acompanyem en el desenvolupament de transformacions i procediments adequats per manufacturar productes i packaging de manera sostenible, complint els criteris ambientals més alts dels programes internacionals d’ecoetiquetatge.
  • CIRCULA: Vencem les resistències del model lineal, aconseguint un canvi cultural i creem models de negoci circulars, generant beneficis tant econòmics com ambientals.

cricularcarbon.com

Similar Posts