HidrojING

A HidrojING SLP som enginyers especialistes en estudis d’inundabilitat i estudis hidrològics. La nostra missió se centra en ajudar a entitats públiques i a empreses privades per a que els seus projectes, desenvolupaments municipals i l’assentament de l’activitat humana al territori siguin respectuosos amb les dinàmiques fluvials i compatibles amb la naturalesa hidrològica de l’entorn.

Els estudis d’inundabilitat ens permeten delimitar els espais fluvials vinculats a la xarxa hidrogràfica, les perillositats associades a fenòmens d’inundació i la incidència en el comportament del flux de l’acció humana sobre el terreny. Els estudis hidrològics ens permeten analitzar la interferència dels escorrentius superficials amb instal·lacions concretes, com Parcs Fotovoltaics per exemple, i oferir la millor solució per al seu correcte drenatge.

www.hidrojing.com

Similar Posts