CAPERVA

Caperva és una empresa especialitzada en el disseny, fabricació i implementació de sistemes de filtració, destacant els sistemes filtració tangencial per membranes.
Les característiques de les membranes a UF, NF i Òsmosi Inversa ofereixen solucions eficients i sostenibles en el tractament d’aigües residuals industrials, facilitant la recuperació-reutilització d’aigua i de subproductes; moltes vegades, el model de membranes polimèriques tubulars que podem oferir no necessiten un pretractament previ, ja que poden treballar amb % elevats de sòlids i/o productes viscosos.
La gran gamma de membranes que ofereix CAPERVA permeten dissenyar sistemes amb alt rendiment, eficiència, modularitat i facilitat d’operació, en processos de clarificació, purificació, concentració, fraccionament de components, reutilització de subproductes, diafiltració… en aigües residuals industrials i processos de alimentació.
A més, ofereix serveis d’auditories de filtració, proves pilot, lloguer d’equips i assessoria, recolzats per anys d’experiència al món de la filtració de processos.

www.caperva.com

Similar Posts