| |

MF Tècnima

M.F. TÈCNIMA és una consultoria especialitzada en el món industrial i mediambiental, fundada l’any 1997, que ofereix solucions integrals al medi ambient, anticipant-se a les dificultats i facilitant un coneixement i una gestió adient i eficaç per a cada necessitat.

L’empresa està estructurada en quatre àrees d’actuació:

  • Enginyeria: Disseny i construcció de plantes potabilitzadores, plantes depuradores i estacions de tractament de fangs. Realització de diagnòstics i estudis a nivell de planta pilot.
  • Laboratori d’anàlisis: Recollida i anàlisi de mostres (aigües residuals, contramostres, aigües potables, fangs, purins…), realització de proves Jar-Test i assaigs respiromètrics. Laboratori Habilitat per l’Oficina d’Acreditació de la Generalitat de Catalunya per Laboratori d’Aigües Residuals (LAR). Inscrit amb el nº 089-LA-AIG.
  • Explotació: Seguiment periòdic del bon funcionament de les estacions depuradores, dels equips i control dels paràmetres contaminants.
  • Gestió: Assessorament tècnic i legal de temes relacionats amb l’Administració i amb el medi ambient a la industria. Assessorament en la gestió i control de plantes de compostatge i en la gestió de residus.

mftecnima.com

Similar Posts