|

Aventec

AVENTEC, SL. És una enginyeria i tecnològica que ofereix serveis i solucions per millorar la gestió del cicle urbà de l’aigua, als ajuntaments, administracions i empreses públiques i privades que gestionen l’aigua urbana, des de l’abastament fins al sanejament.

Empresa del grup Aigües de Vic, SA. L’aigua és un recurs cada dia més escàs, i és vital optimitzar tots els processos que intervenen amb la gestió del recurs, donant un servei eficient i amb un impacte mediambiental mínim. Especialitzats amb l’enginyeria hidràulica i amb el desenvolupament de solucions digitals.

https://aventec.cat/

Similar Posts