| |

Aigües del Prat

Aigües del Prat és una empresa pública de capital íntegrament municipal dedicada a la captació, tractament i distribució de l’aigua a la ciutat del Prat de Llobregat,  igualment es dedica al manteniment i millora de la xarxa d’aigua potable i a la gestió de manteniment del clavegueram. Compta amb un laboratori propi de serveis analítics i mediambientals.

www.aiguesdelprat.cat

Similar Posts