Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM)

Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM) compta amb més de vint anys d’experiència en l’operació de plantes de tractament d’aigua, una experiència que abasta des de serveis d’explotació, manteniment i conservació d’estacions depuradores, fins a sistemes de sanejament o proveïment, per citar només alguns exemples del nostre camp de treball. La trajectòria de DAM en el sector i els bons resultats aconseguits fins a la data ens avalen, certificant que som una opció segura, responsable i professional, una empresa sempre compromesa amb la qualitat del servei prestat.

Similar Posts