S::CAN IBERIA

S::CAN IBERIA és la filial Catalana de s::can Messtechnik GmbH, fabricant Austríac i líder mundial de sensors òptics basats en l’espectrofotometria ultravioleta visible per a la mesura de la qualitat de l’aigua en continu. Els equips i softwares de s::can fan possible optimitzar l’operació i passar d’un sistema de manteniment correctiu a un de preventiu.

s-can.at

Similar Posts