AQUALIA

És l’empresa capçalera de FCC, un dels majors grups europeus de serveis ciutadans, per a la gestió de l’aigua. Aqualia ofereix al mercat totes les solucions a les necessitats de les entitats i organismes públics i privats, en totes les fases del cicle integral de l’aigua i per a tots els usos: humà, agrícola o industrial. La seva activitat principal és la gestió de Serveis Municipals d’Aigua.

http://www.aqualia.es

Similar Posts