Aigües de Mataró

Aigües de Mataró és una societat privada municipal dedicada a la gestió integral del cicle de l’aigua a la ciutat de Mataró.   Principalment s’ocupa del subministrament d’aigua i del manteniment i millora de les xarxes d’aigua, de reg i de clavegueram.  També  integra el laboratori municipal, des d’on realitza el control i l’anàlisi de les aigües de consum, residuals, industrials, lúdiques i de reg a la ciutat de Mataró, així com l’anàlisi d’aliments i de paràmetres mediambientals, tant per a l’Administració com per a empreses i particulars.

Aigües de Mataró és un referent de gestió pública i gestió eficient en l’àmbit de Catalunya.

Participa en les societats MESSA i AIE, on gestiona, respectivament,  de manera indirecta el servei de Tub Verd i la depuració de les aigües residuals de la ciutat. En col·laboració amb altres municipis, també participa amb CONGIAC-GIACSA en la gestió dels serveis vinculats al cicle integral de l’aigua.

http://www.aiguesmataro.cat/

Similar Posts