|

AIGÜES DE MANRESA

Aigües de Manresa, S.A. és una empresa municipal que des del 1982, gestiona el subministrament i l’abastament d’aigua potable i l’evacuació, sanejament i depuració de les aigües residuals a Manresa i altres municipis de l’entorn.  L’empresa treballa per garantir un servei de qualitat per als seus abonats reinvertint els recursos econòmics que genera en la millora i modernització de les seves instal·lacions i en la preservació i desenvolupament del territori on està ubicada.

En col·laboració amb altres municipis, també participa amb CONGIAC-GIACSA en la gestió dels serveis vinculats al cicle integral de l’aigua.

https://www.aiguesmanresa.cat

Similar Posts