Ciclagua

Ciclagua treballa en la gestió del cicle integral de l’aigua, des de la captació, la potabilització i la distribució, fins al tractament i l’abocament després del seu ús, retornant-la al medi ambient amb la qualitat òptima.

Dissenyem i construïm totes les infraestructures hidràuliques que intervenen en el cicle integral de l’aigua: potabilització, dessalinització, depuració d’aigües residuals, regeneració i reutilització d’aigües, així com depuració d’aigües industrials. També oferim serveis de gestió i valorització tant de residus com de llots de depuradora.

Ciclagua és l’empresa de l’aigua de Simetría Grupo, un grup empresarial amb 80 anys d’experiència. Compte amb personal altament especialitzat de més de 20 anys d’experiència en el sector de l’aigua i residus.

ciclagua.com

Similar Posts