Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT)

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) és un ens amb personalitat jurídica pròpia sense afany de lucre que capta l’aigua procedent del riu Ebre a través dels canals de reg, la tracta a l’ETAP de l’Ampolla i la distribueix en alta a ajuntaments i indústries consorciades de la demarcació de Tarragona.

L’activitat del CAT està regulada per la Llei 18/81 d’actuacions en matèria d’aigües a Tarragona. Es va constituir formalment l’any 1985 i va entrar en funcionament el 30 de juliol de l’any 1989, subministrant inicialment aigua potable a 26 ajuntaments i 15 indústries fins a assolir, a l’actualitat, a l’any 2022, 71 ajuntaments i 25 indústries consorciades.

www.ccaait.com

Similar Posts