ATL

L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat i creada segons el Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual la Generalitat assumeix la gestió directa del servei d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat.
La seva visió és la de ser una empresa de referència en l’àmbit de la prestació del servei d’abastament d’aigua potable en alta als municipis, reconeguda pels seus clients i dipositària de la confiança dels estaments públics i socials, per a definir i implementar el futur del servei, comptant amb un equip de professionals preparat i plenament implicat i compromès amb l’objectiu social i els criteris de funcionament de l’empresa.
www.atl.cat

Similar Posts