|

CATSA

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. és una empresa d’economia mixta que explota i gestiona, mitjançant contracte de concessió, el servei d’abastament d’aigua potable en règim d’alta i baixa del Sistema de Girona, sent les administracions titulars del servei les corporacions municipals de Girona, Salt i Sarrià de Ter. Dins de les seves activitats també té encomanat per l’Ajuntament de Girona el servei de manteniment del sistema de sanejament d’aigües residuals en baixa. La societat disposa d’un laboratori acreditat que li permet realitzar un ampli ventall d’analítiques de les aigües de consum i continentals.

http://www.aiguesdegirona.cat

Similar Posts