|

Taigua

TAIGUA, (Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL), és l’entitat pública empresarial local, que té com a objectiu la gestió i prestació del servei públic de subministrament d’aigua potable a Terrassa, oferint un servei eficient i de qualitat, que vetlla per els interessos de tota la ciutadania.

Culminat el procés de municipalització de l’aigua, va iniciar la seva activitat l’1 de juny del 2018, aprovats per una àmplia majoria del Ple Municipal els seus estatuts i els seus òrgans de govern i administració i va començar a prestar el servei el 10 de desembre del 2018.

TAIGUA depèn de l’Ajuntament de Terrassa i està adscrita a la Regidoria que tingui atribuïdes les facultats i l’exercici de la competència municipal del servei de subministrament d’aigua potable.

Similar Posts