|

Boonder

OVERNET RESEARCH SL, ès un fabricant de tecnología de virtualització de xarxes de comunicacions, boonder®, amb productes basats en:

 • OVERLAYS
 • SD – WAN
 • SDN – WAN

Tots els seus components treballen en una capa de programari (software) de connexió sobreposada a Internet, “Overlay”, i tenen com a finalitat habilitar la creació de topologies de xarxa, amb capacitats per transportar els paquets natius de les xarxes d’usuari, independentment de les infraestuctures de xarxa de transport i tecnologies sense fils o fixes dels operadors.

boonder® permet el desplegament de xarxes Ethernet a través d’Internet, així com el telecontrol i la telegestió d’infraestructures i serveis de forma análoga a les realitzades fins a la data mitjançant radienllaços o enllaços propietaris.

Aplicación i Utilitats

 • Ethernet Virtual
 • Compatibilitat amb la infraestructura de xarxa corporativa
 • Itinerància/Roaming WAN en mobilitat (Ubiquitat)
 • Agregació d’amplada de banda
 • Backup/Redundància de  línies (sense pèrdua de sessió ethernet/IP)
 • Accés remot sobre IP Fixa corporative per a tots els nodes/seus
 • Seguretat I Firewall centralitzats
 • M2M/IoT Accés IP o Ethernet (MAC) natius
 • Gestió d’IP independent de les WAN (Pool IPv4 complet)
 • Gestió de xarxa centralitzada
 • Interconnexió LAN (Xarxa Privada) remota d’Autòmats Programables

(procés distribuit)

Similar Posts