Aigües del Segarra Garrigues

Aigües del Segarra Garrigues, S.A. (ASG) és l’empresa privada que té l’encàrrec d’executar les obres de concentració parcel·lària, i de redactar els projectes, executar, explotar i mantenir la xarxa de distribució del regadiu del Sistema Segarra-Garrigues.

ASG va iniciar la seva activitat l’any 2003 i les societats de les que forma part son: SGAB, FCC, COPCISA, BENITO ARNO, CONSTRUCTORA CALAF, JA ROMERO POLO, SOREA, AQUALIA i CWP.

aiguessegarragarrigues.cat

Similar Posts