|

Consorci Besòs Tordera

El Consorci Besòs Tordera (CBT) és una institució local de l’aigua fundada el 1988 i integrada per 56 ens, dels quals 52 són municipis del Barcelonès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental, amb una població de 2400000 habitants. La resta d’ens que l’integren són la Diputació de Barcelona, ​​l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. Les línies d’actuació del CBT són el sanejament en baixa –claveguerams municipals–, el sanejament en alta –control d’abocaments, col·lectors, Estacions de Bombament d’Aigües Residuals (EBARs) i Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDARs)–, la millora del medi fluvial –cinc rius i una riera en el seu àmbit: Mogent, Congost, Tenes, Ripoll, Besòs i riera de Caldes–, la promoció i educació ambiental i el suport als ens consorciats. D’aquests 52 municipis, 39 han delegat al CBT les seves funcions com a administració en matèria de sanejament, amb una població equivalent de 430000 habitants i més de 4000 establiments industrials implantats. Pel que fa a les activitats del CBT, dins el sanejament en baixa (1250 km de canonada) s’inclouen els serveis de conservació i neteja de claveguerams municipals, així com obres d’ampliació i millora d’aquestes instal·lacions. D’altra banda, per dur a terme el sanejament en alta, disposa de 18 EDARs, gairebé 300 km de col·lectors i 45 EBARs.

www.besos-tordera.cat

Similar Posts